روشنگری فقهی و متفرقه

مدرسه جوانان احمد الحسن

مطالب روشنگری فقهی و متفرقه

طلب علم

طلب علم

روایت از امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه قرآن در مورد طلب علم

بین خودت و خداوند را اصلاح کن

بین خودت و خداوند را اصلاح کن

روایتی از علی بن ابی طالب ع در باب آخرت

هیچ چیز مانند گناه قلب را تباه نمی‌کند!!

هیچ چیز مانند گناه قلب را تباه نمی‌کند!!

روایتی از امام صادق علیه السلام در باب گناه و آلودگی قلب

مسئولیت انسان بودن چیست؟!

مسئولیت انسان بودن چیست؟!

روایتی از امام صادق علیه السلام در باب انسانیت و برطرف کردن نیاز مؤمنین